กรกฎาคม 24, 2024

Welcome

To SKC

คำขวัญ คติพจน์ ปรัชญา

 

คำขวัญของโรงเรียน

รักศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ


คติพจน์ของโรงเรียน

“สุวิชาโน ภวํ โหติ” แปลว่า “ผู้รู้ดี เป็นผู้เจริญ”


ปรัชญาของโรงเรียน

มีเกียรติศักดิ์ รู้รักสามัคคี ภักดีชาติ ศาสน์ กษัตริย์