มิถุนายน 8, 2023

Welcome

To SKC

ติดต่อโรงเรียน

ที่อยู่
เลขที่ 8 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
เทศบาลเมืองชลบุรี
เบอร์โทรศัพท์
038 119 649