กรกฎาคม 24, 2024

Welcome

To SKC

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

ผลงานวิชาการ ปี 2562

  • ผู้อำนวยการวันชัย ทันสมัย (การพัฒนาคุณลักษณะความเป็นคนดีของนักเรียน ตามอัตลักษณ์ผู้เรียน โดยใช้กลยุทธ์ SUANCHON MODEL โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ปีการศึกษา 2560-2561)  คลิกที่นี่