พฤศจิกายน 29, 2023

Welcome

To SKC

หลวงพ่อสวนกุหลาบ

หลวงพ่อสวนกุหลาบพระพุทธรูปปางมารวิชัย ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระราชทานแก่โรงเรียนสวนกุหลาบ เพื่อเป็นศูนย์ดวงใจของชาวสวนกุหลาบทุกคนได้กราบไหว้ทุกเช้า-เย็น หรือเวลาผ่านเข้าออก