มิถุนายน 8, 2023

Welcome

To SKC

รางวัลชนะเลิศ “การรู้เท่าทันสื่อ”

วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ รับมอบเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศ …. จาก นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ณ ห้องประชุมชลบุรี ศาลากลางจังหวัดชลบุรี “โครงการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ กิจกรรม”อบรมให้ความรู้ด้านการจัดทำสื่อดิจิทัลในรูปแบบคลิปวิดีโอ” ภายใต้หัวข้อ “การรู้เท่าทันสื่อ”

คลิกดูภาพ