กรกฎาคม 24, 2024

Welcome

To SKC

วันพบครูของลูกรัก

วันที่ 2 มิถุนายน 2562
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี  จัดกิจกรรมวันพบครูของลูกรัก
ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  ของนักเรียนทุกระดับชั้น (ม.1-ม.6)
ณ บริเวณโดมโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี

คลิกดูภาพ