เมษายน 19, 2024

Welcome

To SKC

SuanChon FreshyDay 2018

วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561
คณะกรรมการนักเรียน ร่วมกับรายวิชานาฏศิลป์ และนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้จัดการประกวด ในกิจกรรม #SuanChonFreshyDay2018 ค้นหาหา ดาว เดือน ดาวเทียม เป็นตัวโรงเรียน เป็นสภาพบุรษและสุภาพสตรีสวนชล และยังเป็นตัวแทนในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนอีก ทั้งยังเป็นการบูรณาการฝึกการทำงานด้านการจัดการแสดงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ณ หอประชุมโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี

ดูรายละเอียด

ปรัชญอรรถ์  รอดรักษา : รายงาน

ข่าวโรงเรียนที่ไม่ควรพลาด