กรกฎาคม 24, 2024

Welcome

To SKC

มอบเกียรติบัตรนักเรียนชุมนุมหุ่นยนต์แข่งขันหุ่นยนต์ ที่ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต ปี 2561

วันที่ 2 สิงหาคม 2561 นายวันชัย ทันสมัย ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ได้มอบรางวัลให้กับนักเรียนชุมนุมหุ่นยนต์ที่เข้ารับการอบรมและแข่งขันหุ่นยนต์ ที่ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต คว้ามาได้ 3 รางวัล ได้แก่
(1) รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 หุ่นยนต์อัตโนมัติ Micro bit นายกฤษฎากร ชาบุญมา และนายวัชรพล สิงหกาญจนกุล
(2) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 หุ่นยนต์อัตโนมัติ Micro bit นายอนุกูล สุขสัฒนานุกิจ และนายกิตติศักดิ์ พรสม
(3) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 หุ่นยนต์หกขา นายวิทยา เอี่ยมพินิจ และนายนามบุญ จันทรานันท์

ดูรายละเอียด

ทศพล ต้นสมบัติ, ปรัชญอรรถ์ รอดรักษา : รายงาน