เมษายน 19, 2024

Welcome

To SKC

การประกวดวงดนตรีสากล PHANHIN FOOD MARKET MUSIC CONTEST ร้อยดวงใจสายใยแม่ ปี 2561

วันที่ 14 สิงหาคม 2561

นายวันชัย ทันสมัย ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ได้แสดงความยินดีกับนักเรียนวงดนตรีสากล (วง Robber) ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และได้รับทุนการศึกษาจำนวน 3,000 บาท

จากการประกวดวงดนตรีสากล ระดับมัธยมศึกษา PHANHIN FOOD MARKET MUSIC CONTEST ร้อยดวงใจสายใยแม่

วันที่ 11 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา โดยมีครูศรัณย์ ส่งทวน เป็นครูผู้ควบคุมดูแล

ดูรายละเอียด

ทศพล ต้นสมบัติ, ปรัชญอรรถ์ รอดรักษา : รายงาน

ข่าวโรงเรียนที่ไม่ควรพลาด