มิถุนายน 13, 2024

Welcome

To SKC

กิจกรรมค่ายพัฒนาผู้นำเยาวชน ปี 2561

วันที่ 26 สิงหาคม 2561 ครูและนักเรียนแกนนำโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี เข้าร่วมอบรมโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. (กิจกรรมค่ายพัฒนาผู้นำเยาวชน) จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ณ โรงเรียนแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

ดูรายละเอียด

ทศพล ต้นสมบัติ, ปรัชญอรรถ์ รอดรักษา : รายงาน