พฤษภาคม 21, 2024

Welcome

To SKC

แสดงความยินดีกับคุณครูวีรวรรณ คุณครูพัทธนันท์ คุณครูกิตติศักดิ์

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ร่วมแสดงความยินดี เป็นกำลังใจ และบูมสวนให้กับครูทั้ง 3 ท่าน ได้แก่

1.ครูวีรวรรณ หวานล้ำ ที่ได้ย้ายไปทำงานที่โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

2.ครูพัทธนันท์ บุราคร ที่ได้ย้ายกลับไปทำงานที่โรงเรียนบ้านช่างปี่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

และ 3.ครูกิตติศักดิ์ ตั้งเจริญ ที่สอบบรรจุเข้ารับราชการครูได้ที่ กศจ.กรุงเทพมหานคร

รูปภาพ : นางสาวกรพินธ์ุ บุญไทยกลาง และนางสาวศศิธร เอิบอิ่ม นักเรียนชั้น ม.502

ดูภาพ

ปรัชญอรรถ์ รอดรักษา : รายงาน