เมษายน 19, 2024

Welcome

To SKC

แสดงความยินดีและมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนและคณะครู งานศิลปหัตถกรรมฯ ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561

นายวันชัย ทันสมัย ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย แสดงความยินดีและมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนและคณะครูผู้ฝึกซ้อม ที่เข้าร่วมกิจกรรมงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2561

รูปภาพ : นางสาวกฤษเนตร ประสงค์สุข, นางสาวสิริกร ชุ่มเชื้อ และนางสาวดรินญา ยุพา

ดูภาพ

ปรัชญอรรถ์ รอดรักษา : รายงาน

ข่าวโรงเรียนที่ไม่ควรพลาด