เมษายน 19, 2024

Welcome

To SKC

ประกาศ!!! ใช้ตารางเรียน “เดิม” ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ข่าวโรงเรียนที่ไม่ควรพลาด