พฤษภาคม 21, 2024

Welcome

To SKC

เปลี่ยนแปลงห้องเรียน (ชั่วคราว)

ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ต้องใช้ห้องสำหรับการสอบข้อสอบกลาง(สพฐ.)
จึงมีการปรับตารางการใช้ห้องเรียน (ชั่วคราว) ในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 – 6
สามารถเช็คตารางนักเรียนได้ตามลิ้งด้านที่แนบมา ใช้วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เท่านั้น

ตรวจสอบตารางห้องเรียน