เมษายน 19, 2024

Welcome

To SKC

ประกาศโรงเรียนฉบับที่ 3 แจ้งปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศโรงเรียนฉบับที่ 3 แจ้งปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ตามประกาศกระทรวง ตั้งแต่ วันที่ 4-31 มกราคม 2564 โดยให้นักเรียนเข้าเรียนออนไลน์ตามตารางเรียน 2/2563

ข่าวโรงเรียนที่ไม่ควรพลาด