มิถุนายน 8, 2023

Welcome

To SKC

เอกสาร มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

หนังสือนำส่งสถานศึกษา 405 ว3

ว3-2564 มาตรฐานตำแหน่งและวิทยฐานะ