พฤษภาคม 21, 2024

Welcome

To SKC

กำหนดดำเนินการจ่ายเงินตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ได้กำหนดดำเนินการจ่ายเงินตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อลดภาระให้แก่ผู้ปกครองในอัตรา 2,000 บาท ต่อนักเรียน 1 คน ภายในวันที่ 3 กันยายน 2564
ขอให้นักเรียน /ผู้ปกครองตรวจสอบเงินเข้าตามหมายเลขบัญชีธนาคารที่ได้ให้ไว้กับโรงเรียน

กลุ่มบริหารงานบุคคลการเงินและสินทรัพย์ ขอขอบคุณคณะกรรมการจ่ายเงิน นักเรียน ผู้ปกครอง ที่ให้ความร่วมมือในการดำเนินการ