เมษายน 19, 2024

Welcome

To SKC

ประกาศผลการจัดห้องเรียนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2566

ประกาศการจัดห้องเรียนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ประกาศการจัดห้องเรียนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ข่าวโรงเรียนที่ไม่ควรพลาด