เมษายน 19, 2024

Welcome

To SKC

ประกาศคะแนนสอบโครงการทดสอบศักยภาพนักเรียนระดับชั้น ป.4 – 6 เพื่อเตรียมสอบเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 (Pre-test)

คะแนนสอบไม่สามารถนำมาอ้างอิงในการสอบจริงได้

เฉลยข้อสอบ

โครงการทดสอบศักยภาพนักเรียนระดับชั้น ป.4 – 6 เพื่อเตรียมสอบเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 (Pre-test)

ข่าวโรงเรียนที่ไม่ควรพลาด