เมษายน 19, 2024

Welcome

To SKC

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ที่มีความสามารถพิเศษ)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีความสามารถพิเศษ

ข่าวโรงเรียนที่ไม่ควรพลาด