มิถุนายน 13, 2024

Welcome

To SKC

การอบรมแกนนำเพื่อนที่ปรึกษา (YC) และคลินิกเสมารักษ์ ปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ในทุกระดับชั้น เข้าร่วมการอบรมแกนนำเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) และคลินิกเสมารักษ์ โดยมีคณะวิทยากรจากโรงพยาบาลแหลมฉบัง เป็นผู้ดำเนินการอบรมให้ความรู้ และให้คำปรึกษา ณ ห้องประชุมชมพู-ฟ้า โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี

ดูภาพ

ปรัชญอรรถ์ รอดรักษา : รายงาน