มิถุนายน 13, 2024

Welcome

To SKC

สวนฯ ชล เกมส์ ปี 2562

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ได้มีการจัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปี 2562 “สวนฯ ชล เกมส์” ระหว่างวันที่ 27-28 มิถุนายน 2562 ณ สนามกีฬาโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี

ปรัชญอรรถ์ รอดรักษา : รายงาน