พฤษภาคม 21, 2024

Welcome

To SKC

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ปี 2562

เครือข่ายผู้ปกครอง ชมรมศิษย์เก่า และคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี

ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพ ในการทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ประจำปี 2562
ในวันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2562

หากสนใจร่วมเป็นเจ้าภาพสามารถติดต่อได้ที่ ฝ่ายการเงิน และนักเรียน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรีทุกคนค่ะ