มิถุนายน 13, 2024

Welcome

To SKC

วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ ๑๐

เมื่อวันศุกร์ ที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 07.50 น. – 10.00 น.

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี กำหนดจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  โดยมีคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป และร่วมพิธีถวายราชสักการะ ลงนามถวายพระพร และวางพานพุ่ม ณ โดมโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี

ดูภาพ

ปรัชญอรรถ์ รอดรักษา : รายงาน
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี : ภาพ