พฤษภาคม 21, 2024

Welcome

To SKC

ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562

ผู้บริหาร คณะครู และตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี เข้าร่วมกิจกรรมการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ ณ พื้นที่ว่างด้านหลัง โรงไฟฟ้าอมตะ บี.กรีม เพาเวอร์ (ระยอง) 3-4 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง

ดูภาพ

ปรัชญอรรถ์ รอดรักษา : รายงาน
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี : ภาพ