มิถุนายน 13, 2024

Welcome

To SKC

การแข่งขันกีฬา นักเรียนนักศึกษาจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2562

การแข่งขันกีฬา นักเรียนนักศึกษาจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2562 Chonburi PAO School Game’19 ระหว่างวันที่10-20 สิงหาคม 2562 ณ สนามสถาบันพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี

🥇นายชวลิต ธรรมหิรัญชัย ขว้างจักร 18ปี ชาย

🥇นายรัฐศาสตร์ ลายโถ กระโดดไกล 18ปีชาย

🥇 นางสาวเมธาวี งามมั่ง กระโดดไกล16ปีหญิง

🥈นายรัฐศาสตร์ ลายโถ พุ่งแหลน 18ปี ชาย

🥈นางสาวเมธาวี งามมั่ง พุ่งแหลน 16ปีหญิง

🥈ด.ช.อนันต์สิทธิ์ ศรีเกิด 400 เมตร 14ปี ชาย

🥈ด.ญ.กนกวรรณ ศรีไสย์ ทุ่มน้ำหนัก16ปีหญิง

🥈ด.ญ.กนกวรรณ ศรีไสย์ ขว้างจักร 16ปีหญิง

🥉ด.ญ.ธัญรดี ส่งเสริม ขว้างจักร 14ปี หญิง

🥉ด.ช.อนันต์สิทธิ์ ศรีเกิด วิ่ง100เมตร14ปีชาย

🥉นางสาวเมธาวี งามมั่งวิ่ง800เมตร16ปี หญิง

🥉นายธนกร ตาพาลี ทุ่มน้ำหนัก 18ปีชาย

🥉นางสาวฐิติมา ประสิทธิ์ ทุ่มน้ำหนัก16ปีหญิง

🥉 นางสาวญิติมา ประสิทธิ์ ขว้างจักร 16ปีหญิง

🥉ด.ช.อนันต์สิทธิ์ ศรีเกิด วิ่ง200เมตร 14ปีชาย

🥈วิ่ง4*400 18ปี ชาย 🥈วิ่ง4*100 14ปี ชาย 🥈วิ่ง4*100 18ปี ชาย 🥉วิ่ง4*400 16ปี หญิง 🥉วิ่ง4*100 16ปี หญิง

สรุปเหรียญรางวัล 3 เหรียญทอง 8 เหรียญเงิน 9 เหรียญทองแดง

🥇🥇🥇🥈🥈🥈🥈🥈🥈🥈🥈🥉🥉🥉🥉🥉🥉🥉🥉🥉

ดูภาพ

ปรัชญอรรถ์ รอดรักษา : รายงาน