มิถุนายน 13, 2024

Welcome

To SKC

Chonburi PAO School Game’19

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562

นายวันชัย ทันสมัย ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี แสดงความยินดี มอบเหรียญรางวัล และเกียรติบัตรให้กับตัวแทนนักเรียน ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2562 Chonburi PAO School Game’19 ระหว่างวันที่ 10-20 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ สนามสถาบันพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี

ดูภาพ

ปรัชญอรรถ์ รอดรักษา : รายงาน
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี : ภาพ