พฤษภาคม 21, 2024

Welcome

To SKC

หนังสั้น และสปอร์ต “การป้องกันก่อนวัยอันควร”

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562

นายวันชัย ทันสมัย ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี แสดงความยินดี มอบเกียรติบัตร และเงินรางวัลให้กับตัวแทนนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันการประกวดทำหนังสั้น และสปอร์ต เกี่ยวกับเรื่อง “การป้องกันก่อนวัยอันควร” ระดับชั้น ม.ต้น และ ม.ปลาย

ดูภาพ

ปรัชญอรรถ์ รอดรักษา : รายงาน
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี : ภาพ