พฤษภาคม 21, 2024

Welcome

To SKC

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยใช้กระบวนการ PLC

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยใช้กระบวนการ PLC ให้กับบุคลากร  ในวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2561  ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี

ดูรายละเอียด

ปรัชญอรรถ์ รอดรักษา : รายงาน