พฤษภาคม 21, 2024

Welcome

To SKC

ค่ายสานสัมพันธ์วัฒนธรรมสวนฯ ชล ปี 2561

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ได้มีการจัดกิจกรรมค่ายสานสัมพันธ์วัฒนธรรมสวนฯชล ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เมื่อวันที่ 10-12 พฤษภาคม 2561

ดูรายละเอียด

ปรัชญอรรถ์ รอดรักษา : รายงาน