มิถุนายน 13, 2024

Welcome

To SKC

ร่วมรับอวยพรจากท่าน พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์

คณะผู้บริหารและครูในเครือโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย พร้อมทั้งสมาคมศิษย์เก่าสวนกุหลาบวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมรับอวยพรจากท่าน พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี