กรกฎาคม 24, 2024

Welcome

To SKC

#SaveWuhan

ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และบุคลากรโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี
ขอเป็นกำลังใจให้ประชาชนชาวจีนสู้ ๆ พ้นภัยจากโรคไข้หวัดโคโร่น่า

春武里玫瑰园中学为中国祈祷,
希望大家能一起渡过难关,
一起战斗下去!
中国加油!武汉加油!