พฤษภาคม 21, 2024

Welcome

To SKC

การอบรมเชิงปฏิบัติการ วิทยฐานะ (ว.21)

วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ได้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ใหม่ (ว.21) ณ ห้องประชุมเกียรติยศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี

ดูรายละเอียด

ปรัชญอรรถ์ รอดรักษา : รายงาน