มิถุนายน 13, 2024

Welcome

To SKC

รับมอบทรายอะเบท 2561

ขอขอบคุณ..โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อวิน นำทรายอะเบทกำจัดลูกน้ำยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก มอบให้โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี  โดยมี คุณครูเกสรา ขันแข็ง เป็นผู้รับมอบ

ปรัชญอรรถ์ รอดรักษา : รายงาน