มิถุนายน 8, 2023

Welcome

To SKC

คณะครูศึกษาดูงาน ณ จังหวัดกาญจนบุรี

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ได้มีการจัดศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างวันที่ 25 – 26 พฤษภาคม 2561 ณ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรี

ดูรายละเอียด

ปรัชญอรรถ์ รอดรักษา : รายงาน