พฤษภาคม 21, 2024

Welcome

To SKC

โครงการประกวดบทความและวีดิทัศน์ (โรงไฟฟ้าฯ) ปี 2561

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์นำบริษัทแคร์ยู จำกัดมหาชนร่วมกับกระทรวงพลังงานเข้ามาประชาสัมพันธ์ โครงการประกวดบทความและวีดิทัศน์ ในหัวข้อ “ขับเคลื่อนการรพัฒนาการผลิตไฟฟ้าด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนผ่านช่องทางสื่อหลัก”

ผู้เข้าร่วมเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6  จำนวน 100 คน

พลังงานจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธี  โดยมีท่านรองผู้อำนวยการฯ กล่าวต้อนรับ

ณ ห้องประชุมชมพูฟ้า โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี  วันที่ 7 มิ.ย.61 เวลา 09.00-12.00น.

ดูรายละเอียด

ปรัชญอรรถ์ รอดรักษา : รายงาน
ทศพล ต้นสมบัติ : ภาพ