พฤษภาคม 21, 2024

Welcome

To SKC

วันละอ่อน ปีการศึกษา 2561

วันละอ่อน เป็นกิจกรรมที่รุ่นพี่ ม.6 จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์กับรุ่นน้อง ม.1และม.4 โดยจัดขึ้นในช่วงวันไหว้ครู โดยหลังจากไหว้ครูเสร็จจะเริ่มกิจกรรม ซึ่งพี่ๆ ก็จะจัดฐานกิจกรรมไว้ให้รุ่นน้อง ให้รุ่นน้องได้ผ่านการผจญภัยในฐาน สนุกสนานร่วมกันกับเพื่อนๆ ซึ่งในทุกฐาน จะมีการปลูกฝังน้องๆ ให้มีความรักและสามัคคี ซึ่งเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นเป็นอย่างยิ่ง รุ่นพี่จะร้องเพลงโรงเรียนต่างๆ ปลูกฝังและให้ข้อคิดดีๆ แก่รุ่นน้อง วันละอ่อนเป็นนิยามที่ว่า วันที่น้องๆจะต้อง “ละ” ความ “อ่อน” วัยของตัวเอง เพื่อพร้อมเผชิญหน้าและยืนหยัดกับสังคมแห่งใหม่ พร้อมที่จะมีความเป็นสุภาพบุรุษสวนกุหลาบอย่างเต็มที่ และพร้อมที่จะเป็นรุ่นพี่ที่ดีของรุ่นน้องต่อไปในอนาคต

จัดในวันที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 12.00-16.00 น. ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี