กรกฎาคม 24, 2024

Welcome

To SKC

นักเรียนรับทุนฯ วันหลวงพ่อโพธิ์

นักเรียนเข้ารับทุนการศึกษา”วันหลวงพ่อโพธิ์” ณ วัดราษฎร์นิยมธรรม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี จำนวนทุนละ 2,000฿

การคัดเลือกสำหรับทุนนี้ คือ นักเรียนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และสร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านดนตรี นาฏศิลป์ หุ่นยนต์ ใบตอง และกีฬา

ดูรายละเอียด

ปรัชญอรรถ์ รอดรักษา : รายงาน
มนัสวีร์ สายสุด : ภาพ