กรกฎาคม 24, 2024

Welcome

To SKC

ยินดีต้อนรับชมรมครูเก่าโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ปี 2561

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี นำโดย นายวันชัย ทันสมัย ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี และคณะผู้บริหารฯ เป็นเกียรติที่ได้ต้อนรับ
ผอ.วีระ กาญจนรังสิตา และคณะครู “ชมรมครูเก่าโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย” ที่ได้เข้ามาเยี่ยมเยียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี

ดูรายละเอียด

ปรัชญอรรถ์ รอดรักษา : รายงาน
ทศพล ต้นสมบัติ : ภาพ