กรกฎาคม 24, 2024

Welcome

To SKC

พิธีไหว้ครูสวนฯ ชล ปี 2561

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรีจัดกิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561 ในวันพฤหัสบดี ที่ 14 มิถุนายน 2561

เพื่อให้นักเรียนตระหนัก และระลึกถึงพระคุณของครู ผู้ที่ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ให้แก่นักเรียน เป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและสอนให้นักเรียนมีความกตัญญูต่อครูบาอาจารย์ จึงได้จัดพิธีไหว้ครูขึ้นทุกปีอย่างต่อเนื่อง

ดูรายละเอียด

 

ปรัชญอรรถ์ รอดรักษา : รายงาน