พฤษภาคม 21, 2024

Welcome

To SKC

การประชุมผ่านระบบทางไกล โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้กำหนดจัดการประชุมผ่านระบบทางไกล โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. (Video Conference) ในวันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561 เพื่อให้มีความเข้าใจและแนวทางในการดำเนินงานที่ตรงกัน และเพื่อเป็นการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

คณะผู้บริหารและคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ได้เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี

ดูรายละเอียด

ปรัชญอรรถ์ รอดรักษา : รายงาน
ทศพล ต้นสมบัติ : ภาพ