มิถุนายน 13, 2024

Welcome

To SKC

วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ จากโรงพยาบาลเอกชล 2

โรงพยาบาลเอกชล 2 จังหวัดชลบุรี ได้มาประชาสัมพันธ์โครงการ “เสริมวัคซีน สร้างภูมิคุ้มกัน” ให้กับนักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 โดยมีค่าใช้จ่ายในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธ์ ได้แก่
1. สายพันธุ์ A /Michigan (H1N1)
2. สายพันธุ์ A/Singapore (H3N2)
3. สายพันธุ์ B/Victoria/Brisbane
4. สายพันธุ์ B/Yamagata/Phuket
(ทางโรงพยาบาลได้ขอความร่วมมือ ในการแจกเอกสารแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในโครงการดังกล่าวกับนักเรียนแล้ว)

ดูรายละเอียด

ปรัชญอรรถ์ รอดรักษา : รายงาน
ทศพล ต้นสมบัติ : ภาพ