พฤษภาคม 21, 2024

Welcome

To SKC

วันสุนทรภู่ ปี 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  คณะครูและบุคลากรโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ วันสำคัญด้านวรรณกรรมของไทย รำลึกถึงกวีเอกของโลก เนื่องจาก สุนทรภู่ได้รับยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านงานวรรณกรรม ผลงานเป็นที่นิยมในสังคมไทยอย่างต่อเนื่องตลอดมาไม่ขาดสาย และมีการนำไปดัดแปลงเป็นสื่อต่าง ๆ มีการก่อสร้างอนุสาวรีย์สุนทรภู่ไว้ที่ตำบลกร่ำ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง บ้านเกิดของบิดาของสุนทรภู่ และเป็นที่กำเนิดผลงานนิราศเรื่องแรกของท่านคือ นิราศเมืองแกลง

โดยมีการจัดกิจกรรม ในวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ปรัชญอรรถ์  รอดรักษา : รายงาน