พฤษภาคม 21, 2024

Welcome

To SKC

ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ปี 2561

งานชุมนุมสุดยอดลูกเสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ครั้งที่ 3
และฝึกลูกเสือแกนนำต้านภัยยาเสพติดประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 16-18 มิถุนายน 2561
ณ ศูนย์ฝึกอบรมสัมนาและค่ายลูกเสือบ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี

ดูรายละเอียด

ปรัชญอรรถ์  รอดรักษา : รายงาน