มิถุนายน 13, 2024

Welcome

To SKC

สวนฯ ชล เกมส์ ปี 2561

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ได้มีการจัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 ภายใต้หัวข้อ “สวนฯ ชล เกมส์ 61” ในวันที่ 28 – 29 มิถุนายน 2561 เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ การรู้จักการทำงานเป็นทีม รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

ดูรายละเอียด

ปรัชญอรรถ์  รอดรักษา : รายงาน