พฤษภาคม 21, 2024

Welcome

To SKC

กิจกรรมเดินรณรงค์เพื่อสังคม “สะอาด สุกใส ยั่งยืน” ปี 2561

ตัวแทนลูกสาวของแผ่นดิน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี จำนวน 10 คน เข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์เพื่อสังคม “สะอาด สุกใส ยั่งยืน” ที่ทางกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ(กบข.) ร่วมกับมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาดและพันธมิตรสวัสดิการ จัดขึ้น ณ บริเวณแหลมแท่น และพื้นที่ชายหาดบางแสน ในวันที่ 30 มิถุนายน 2561

โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดงานดังกล่าว

ดูรายละเอียด

ปรัชญอรรถ์  รอดรักษา : รายงาน
พันทิวา วาสนาวิน : ภาพ