เมษายน 19, 2024

Welcome

To SKC

เข้าร่วมประกวดงานธิดาสับปะรด ปี 2561

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561

นางสาววณิชาภรณ์ ชัยศุภสิน และนางสาวนภัสกมล บัวเสถียร  นักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี
ได้เข้าร่วมประกวดงานธิดาสับปะรด ณ ที่ว่าการอำเภอศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ดูรายละเอียด

ปรัชญอรรถ์  รอดรักษา : รายงาน

ข่าวโรงเรียนที่ไม่ควรพลาด