พฤศจิกายน 29, 2023

Welcome

To SKC

อบรมยุวชนประกันภัย ปี 2561

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ได้มีการจัดโครงการอบรมกฎหมายว่าด้วยการประกันภัยรถ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และหัวข้อ “การประกันชีวิต” ณ ห้องประชุมชมพู-ฟ้า โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี

ดูรายละเอียด

ปรัชญอรรถ์  รอดรักษา : รายงาน