พฤษภาคม 21, 2024

Welcome

To SKC

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ปี ๒๕๖๑

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร วันที่ 28 กรกฎาคม 2561

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ได้จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา และร่วมขับร้องเพลงสดุดีจอมราชา ณ บริเวณลานหน้าเสาธง โดยมีคณะครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพียงกัน

ดูรายละเอียด

ปรัชญอรรถ์  รอดรักษา : รายงาน