มิถุนายน 13, 2024

Welcome

To SKC

มอบรางวัลให้นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน World Robot Games ปี 2561

วันที่ 8 สิงหาคม 2561
นายวันชัย ทันสมัย ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี
ได้มอบรางวัลให้กับนายกิตติศักดิ์ พรสม นักเรียนชั้น ม.503 ชุมนุมหุ่นยนต์
ที่เข้าร่วมการแข่งขัน World Robot Games THAILAND Championship 2018 (SUMO Senior RC 3kg) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3
โดยมีครูกฤตัชญ์ สุริยนต์ เป็นผู้ควบคุม

ดูรายละเอียด

ทศพล ต้นสมบัติ, ปรัชญอรรถ์ รอดรักษา : รายงาน